ideal motorTelefon İdeal Motor Whatsapp

İdeal Motor Enerji Sistemleri Amortisman

Amortisman

 

Amortisman, “geri ödeme” anlamına gelen Fransızca “itfa payı”kelimesine dayanmaktadır. Bir tesis işletme bağlamında amortisman, yeni bir pompanın veya ekipmanın çalıştırılmasıyla elde edilen gelirin, yeni öğeye yatırım maliyetini ödemek için kullanılmasını ifade eder. Tasarruf, eski bir pompanın yerini daha enerji tasarruflu bir model aldığında olduğu gibi amortisman için de kullanılabilir. Yatırım maliyetlerini telafi etmek için gereken süreye “amortisman süresi”denir. Tesis işletmecileri, bir yatırımın kar elde etmesinin ne kadar süreceğini değerlendirmek için amortismanı kullanır. Amortisman süresi büyük ölçüde bir ekipmanın karlılığına ve dolayısıyla yaşam döngüsü maliyetlerine bağlıdır.

Bazı Referanslarımız

İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor
İdeal Motor